Beste leden van Watersportvereniging De Loswal,  Allereerst allemaal nog een gezond en goed 2022 toegewenst! Graag even bijpraten: Zoals jullie hebben gezien is onze website online! Met dank aan Floris van der Grijn en William den Besten. De website ziet er fraai uit en we hopen dat hij vaak geraadpleegd en gebruikt gaat worden. Roland, onze secretaris, gaat de website beheren. Suggesties en commentaar zijn altijd van harte welkom!  Het logo van onze vereniging en het bord voor op de Loswal zijn door Bert Uittenbogaard en Hendrik den Hartogh verzorgd. Het ontwerp komt van Roland. Jan de Bie gaat ervoor zorgen dat het bord geplaatst kan worden. Hopelijk levert het bord de komende maanden veel nieuwe leden op!  Het totaal aantal leden per 1 januari van dit jaar bedraagt 48.  De contributie is per kalenderjaar. Onze penningmeester Saskia van Noortwijk zal ons tzt op de hoogte brengen van het moment van overmaken contributie 2022.  Het ‘speerpunt’ van de WVA voor dit jaar is het opwaarderen van de boothelling tav veiligheid en gebruik.  Wij hebben De Kuiper Groep uit Noordeloos benaderd voor een offerte en die kunnen we in de loop van deze maand verwachten. We hebben dan een eerste indruk van wat het gaat kosten en kunnen daarmee gaan overleggen met de gemeente. Ook hebben enkele leden zich gemeld om te helpen met eventuele uitvoeringen en daar gaan we zeker ook gebruik van maken!  De contacten met Rijkswaterstaat verlopen ook voorspoedig en geven een hoop meer duidelijkheid dan andere overheidsinstanties kunnen bieden. 

Ook zijn wij in contact gekomen met Sportvisserij Nederland, een enorme landelijke vereniging met 850.000 leden. De Federatie Zuidwest Nederland bezit de visgronden van de Lek bij Ameide en is bijzonder geïnteresseerd om aan te schuiven bij ons overleg met gemeente Vijfheerenlanden. Uiteraard liggen hun belangen bij hun leden, maar een samenwerking zou een enorme oppepper voor de gang van zaken kunnen betekenen.  Wanneer iemand op een en ander wil reageren, schroom dan niet! Op de website komt ook een forum waarop je in discussie of onderling overleg kunt gaan! 

Ook kan eenieder via het e-mailadres van onze secretaris reageren – zie “Contact”.  Ik groet jullie namens het bestuur hartelijk! Jan de Wit