Op de vergadering van botenbezitters, donderdag 15 oktober, kwam naast een bijzonder positieve stemming ook een hoop inspiratie opborrelen. Alle aanwezigen waren het erover eens dat de boothelling opgeknapt en bij voorkeur verbreed moet worden, waarbij het praktisch zou zijn als de steiger van het pontje naar de westkant van de krib verhuist.
Ook het idee om een steiger te bouwen waar een boot na de tewaterlating even aan vastgelegd kan worden, wordt door iedereen toegejuicht, evenals het idee om vaste ligplaatsen te creëren voor lokale botenbezitters, passanten en historische schepen.
Om een en ander in goede banen te leiden is het aantrekkelijk om een watersportvereniging op te richten. De werkgroep Oude Loswal gaat zich hierover buigen en roept botenbezitters en andere watersportliefhebbers op om zich te melden als zij lid willen worden en/of een actieve (bestuurs)functie in die vereniging willen gaan vervullen.
Bij een lidmaatschap hoort uiteraard contributie en de hoogte daarvan zullen we vaststellen als we een idee hebben van het aantal leden dat er gaat komen en de mogelijkheden die we gaan creëren voor de waterkant en de haven. Voor meer informatie kun je weer mailen naar .